Gwarancja, Warunki gwarancji, regeneracja, sprzedaż turba - www.turbo-expres.eu

Prawa i wymogi gwarancyjne turbosprężarek nabytych lub zregenerowanych

Twoja turbosprężarka podlega gwarancji, jeżeli została nabyta albo zregenerowana w firmie TURBO-EXPRES.

Gwarancja obejmuje okres 12 miesięcy. Udzielona gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę turbosprężarek uznanych za uszkodzone po ich zwrocie do siedziby gwaranta wraz z kartą gwarancyjną oraz instrukcja montażu podpisaną czytelnie przez mechanika montującego turbosprężarkę. Reklamacja będzie rozpatrzona pod warunkiem, że turbosprężarka nie będzie rozmontowana ani oczyszczona przez użytkownika. Gwarant zastrzega sobie możliwość podstawienia pojazdu, w którym używana jest turbosprężarka w celu kontroli współpracy turbosprężarki z silnikiem. Termin wykonania naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni od momentu dostarczenia turbosprężarki do siedziby firmy TURBO-EXPRES.

Gwarancja niezawodnej pracy turbosprężarki jest stosowanie olejów silnikowych o wysokich właściwościach smarnych, które należy wymieniać wraz z filtrem oleju co 12 tysięcy kilometrów. W przypadku olei półsyntetycznych oraz mineralnych należy je wymieniać wraz z filtrem oleju co 9 tysięcy kilometrów. Bezpośrednio przed montażem turbosprężarki należy wymienić olej silnikowy, filtr oleju oraz filtr powietrza. W przypadku samochodów ciężarowych wymiana oleju, filtra oleju oraz filtra powietrza powinna nastąpić co 25 tysięcy kilometrów.

Gwarancja traci ważność gdy:

I. Silnik, do którego została zamontowana turbosprężarka, jest w złym stanie technicznym

1. Niesprawność układu smarowania

  • niskie lub zbyt wysokie ciśnienie oleju
  • zbyt długi okres ssania oleju przez pompę olejową powyżej 5 sekund
  • zanieczyszczony olej

2. Utrudniony spływ oleju z turbosprężarki

  • przedmuchy układu tłokowego, nadciśnienie powyżej 50 milimetrów słupa wody
  • niedrożność układu odpowietrzenia, nadciśnienie powyżej 50 milimetrów słupa wody
  • zbyt wysoki poziom oleju
  • niedrożność przewodu spustowego turbosprężarki

3. Niewłaściwe spalanie - zbyt wysoka temperatura spalin

4. Nieszczelny układ ssący

II. Nastąpiło mechaniczne uszkodzenie elementów turbosprężarki

III. Do uszczelnienia przewodów olejowych użyto silikonu

IV. Spadek ciśnienia w filtrze jest większy niż 500mm słupa wody

V. Uruchomiono turbosprężarkę niezgodnie z instrukcją montażu

VI. Niewłaściwie eksploatowano turbosprężarkę (nieregularna wymiana oleju, filtra oleju, filtra powietrza, zła jakość oleju oraz paliwa, próby samodzielnej naprawy i regulacji)

webmaster: www.krazek1.pl